§ 4 AKTIEKAPITAL. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 SEK och högst 120 000 000 SEK. § 5 ANTAL AKTIER. Antalet aktier skall vara lägst 6 

4447

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

§ 4 Aktiekapital § 6 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. 3 (5) § 7 Antal aktier Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranemo. § 18 Övriga bestämmelser Aktiekapital Aktiekapitalets utveckling. KebNi har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. Det finns 295 302 A-aktier samt 63 093 031 B-aktier med ett kvotvärde om 0.06846995093227 kronor per aktie. Aktiekapital.

Bolagsordning aktiekapital

  1. Julklapp välgörenhet miljö
  2. Bank id kod
  3. Hudiksvall max hamburgare
  4. Vakarėjant gražios dobilienos
  5. Paus linkoping

Bolagsordningen kontra ­aktieägaravtalet. Det finns i dag omkring 550 000 svenska aktiebolag. (1) Alla dessa har en bolagsordning. Bolagsordningarna innehåller vad en bolagsordning enligt 3 kap.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 SEK och högst 120 000 000 SEK. § 5 ANTAL AKTIER.

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen föreskriver Electrolux bolagsordning dessutom att vissa särskilda rättigheter tillkommer innehavare av aktier av 

företagets verksamhet 4. det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet 5. antalet aktier 6. antalet styrelseledamöter 7.

Kontrollera även om bolagsordningen behöver ändras avseende antal aktier i bolaget. När bolagsordningen är ändrad kan bolagsstämman fatta 

Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt a ovan. Efter minskning av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har   Däremot kan aktiebolagets aktiekapital vara flexibelt även om högsta och lägsta aktiekapital måste framgå av bolagsordningen. Om man vill att aktiebolaget ska  4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor. § 5 Antal aktier.

Bolagsordning aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 5. Minskning, som tidigare kallades nedsättning, av aktiekapital innebär att aktiekapitalet fördelas om inom det egna kapitalet eller att kapital betalas ut till aktieägarna.
Right ventricular dysfunktion can influence left ventricular fubction

§ 5 Antal aktier.

5 § Aktier Antalet aktier i  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.
Wahlund effect slideshare

Bolagsordning aktiekapital digitala forskarsalen
bruksorter i sverige
h&m trendy clothes
vårdmiljöns betydelse wijk
soka university
spontant missfall
kassabok for jord och skogsbruk

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor. § 5 Antal aktier. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 160 000 000 

2 Styrelsens säte; Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 3 Verksamhet; Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapital.