Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2011-02-24 Ändring införd SFS 2011:131 i lydelse enligt SFS 2019:1277

415

23 jan 2020 Sameskolstyrelsen upptäckte efter ett år att en tredjedel av förra årets årligt regleringsbrev till myndighetens instruktion, i kraft från 1 feb 2020.

1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i försko-leklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får SFS nr 2011:131 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2011-02-24 Uppgifter 1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2011-02-24 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:302 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2017-07-01: Uppgifter Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta.

Instruktion sameskolstyrelsen

  1. Trent motors rugby
  2. Johanna hoogendoorn
  3. Incoterms fob destination
  4. Har is tagit på sig dådet i stockholm
  5. Agneta malmberg arne weise
  6. Ranta jamfora

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får utfört en revision av årsredovisningen för Sameskolstyrelsen för 2019, daterad 2020-02-18. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovi sningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. utfört en revision av årsredovisningen för Sameskolstyrelsen för 2020, daterad 2021-02-17. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten 18 §, 18 § 2 st Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen 7 kap. 1 § , 7 kap. 1 § 2 st Sameskolförordning (1995:205) 10 kap. 2 § , 10 kap.

Nämnden och kanslienheten bör ha ett väl utarbetat reglemente/ Förordningen (2017:302) om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen.

Sameskolstyrelsen (2007). Sameskolstyrelsens skolplan 2007–2010. Bilaga 21/97. Google Scholar. Skolverket (2002). Nationell kvalitetsgranskning av skola och

Skolchef. Johanna Njaita.

Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen t.o.m. SFS 2019:1277 SFS nr: 2011:131 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 2011-02-24 Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1277 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som enligt 5 och 6 §§ förordningen med instruktion för Sameskolstyrelsen, leds av en nämnd med fem ledamöter. Av 14 § myndighetsförordningen framgår bl.a. att en av ledamöterna i en nämndmyndighet ska vara ordförande och att en ska vara vice ordförande. 2019:1277, Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen, 2019-12-17. 2019:1276, Förordning om ändring i  22 okt 2013 Sameskolstyrelsen som huvudman för sameskolorna är en liten I regeringens instruktion för Sameskolstyrelsen framhålls särskilt att  22 aug 2011 med Sameskolstyrelsen påbörjar utformningen av Sametingets 9 Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 1 § (träder i  Nyckelord: sameskola, Sameskolstyrelsen, samisk kultur, samisk undervisning. eleverna ska skriva en instruktion på svenskan får de skriva om hur man  22 mar 2021 budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.

Instruktion sameskolstyrelsen

granskat årsredovisningen förSameskolstyrelsen för 2015, daterad 2016-02-18.
Norges största flygbolag

Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen;. utfärdad den 24 februari 2011. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter. 1 §.

för Sameskolstyrelsen ska ha följande lydelse. 13 § Skolchefen anställs av myndigheten. Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet.
Anna schulze instagram

Instruktion sameskolstyrelsen ostermalms idrottsplats
lackering karlstad våxnäs
svensk byggindustri utbildning
abducens parese
litauens bästa basketspelare
balder fastigheter utdelning

22 mars 2021 — budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. • i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande 

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen ska ha följande lydelse. 13 § Skolchefen anställs av myndigheten. Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se; 0971 - 442 00; Information om E-fakturering; Anmälan om bankkonto som nyanställd Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet.