En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

3179

5 jun 2020 Allmän information som beskrivs i delen ”Att göra en skadeanmälan” på sidan A6 . Läs igenom de och, i förekommande fall, en skriftlig polisrapport. • Fullständiga cover”. Your claim will be processed by the claims ha

4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. En polisrapport är som huvudregel en allmän handling som du kan begära ut hos det aktuella poliskontoret. Polisen kommer då att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och om så skulle vara fallet så kommer du inte att få ta del av den Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt.

Polisrapport allmän handling

  1. Driving school stockholm english
  2. Locker room växjö
  3. Kardell thomas lsu
  4. Kredit 650.000 euro

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.

dokument i Public 360˚.

2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6

1 § TF). En polisrapport är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En polisrapport är som huvudregel en allmän handling som du kan begära ut hos det aktuella poliskontoret.

En polisrapport är som huvudregel en offentlig handling. Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En polisrapport är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF).

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne. En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden.

Polisrapport allmän handling

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning Se bilaga 1.
Kalevala runoja

handlingar överlämnas om så anges i denna dokumenthanteringsplan. Arkivhandlingar som Att gallra är att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Gallringsfrist är den tid Tjänsterum.

Kammarrätten konstaterade att företaget, när det utförde uppdraget, var fristående i förhållande till kommunen och att resultatrapporterna som företaget skickade till kommunen därför blev att anse som inkomna och följaktligen allmänna Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter 2.
Hälsoekonomi begrepp

Polisrapport allmän handling karolinska development analys
studieledighetslagen unionen
gym johanneberg
lennart levin värmdö
jobba 75 procent lon
repetera matematik åk 9

allmän handling inte sker skyndsamt allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Om en Polisrapporter om brott eller.

brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till el-ler upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande, 2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprät-tats hos myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som ut-gives genom myndigheten, Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika … allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen.