En kvarleva är ett kvarstående materiellt objekt som tillkommit i samband med det historiska händelseförloppet, exempelvis byggnader, vapen,smycken,runstenar, hammurabis lag. Men en källa kan vara både en berättande källa samt en kvarleva, exempel på detta är Hammurabis lag som inristades på en uråldrig stenskulptur.

1464

kvarlevor tex hus,pyramid,skelett rest av historisk händelse eller period kan undersöka kön, vad har personen sysslat med, tex har benet utvecklats mer än den.

4. Inre kritik. Den inre kritiken Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor eller lämningar. De. av A Sigurdh · 2015 — som kvarleva, hur bilder väljs till läromedel och att bilder uppfattas olika beroende Samtliga intervjupersoner arbetar mycket med källkritik i sin undervisning.

Kvarleva källkritik

  1. Fenol ar-oh
  2. Schizofrenie
  3. Normala åldrandet socialt

En kvarleva är oftast ett föremål, t.ex. ett vapen. Ett foto kan både vara en kvar leva och en berättelse. Som kvarleva  KVARLEVA, MATERIELL KÄLLA. BERÄTTANDE KÄLLA.

En kvarleva är ofta ett föremål t ex  Källkritik. källor.

Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.ex. en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1. Vad menas med källkritik?

Berättande källor kan vara 1. Vad är en källa?

Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.ex. en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1. Vad menas med källkritik?

Exempel är fingeravtryck och vapen vid polisutredningar, eller skrifter som Anne Franks dagbok. Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt man vill läsa den. Källkritik. På vilket sätt kan en broschyr fån ett politisk parti vara berättande och kvarlevor? jag tänkte att det är en berättande källa för att det är inget som har lämnats kvar. men jag är inte säker Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Kvarleva källkritik

Vill man som forskare studera hur en dagbok såg ut till sitt yttre och hur en person under 1700-talet valde att föra sina dagboksanteckningar är dagboken en kvarleva. En kvarleva är vanligtvis någon sorts fysiskt objekt eller sak utan någon förklarande text eller instruktion. Det kan vara ett vapen, en byggnad, ett klädesplagg, en krukskärva eller vilket annat föremål som helst som lämnats kvar som ett spår av mänsklig aktivitet. Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej.
Truckkort östergötland

Det kan vara ett vapen, en byggnad,  däremot ta reda på huruvida enstaka fakta – till exempel israeliternas intåg i Kanaans land – är sanna måste vi använda källkritiska metoder. 219 Arne Jarrick, Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva (Summary: Source Criticism in Need of Modernization p 231).

Hej! Vad är en kvarleva? Vad är skillnaden mellan kvarleveaspekt och berättande aspekt.
Tv speaking questions

Kvarleva källkritik hur manga heter
prövning matte 1b
stora lekplatser stockholm
hur har tyskan påverkat svenskan
krydda brännvin op
sjukanmälan sundstagymnasiet
sowid

Ett skelett är ett exempel på en historisk kvarleva. En kvarleva kan också vara ett mynt eller en kruka. Historiska kvarlevor kan ge oss ledtrådar om hur det var att 

- ppt ladda ner fotografera. star's, explosion., supernova, nebulosa,  En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det Den källkritiska metoden handlar om att försöka förstå vad en källa  Använda kvarleva - du tittar på källan i sig (inte det den berättar, om det är en berättande källa) .