17. apr 2013 At homoseksuelitet i islam ikke er lovligt, er beskrevet i både Koranen og hadith. Straffen for dette er hård. Det er dog den danske lov, der 

6602

Amina Wadud (f. 1952). – Genusjihad. – Nytolkning av islams urkunder ur ett feministiskt perspektiv. – Vill bekämpa patriarkala normer och traditioner ur.

Det beror väl helt och hållet på hur troende man är. Är man till exempel en troende muslim så stor det i haditherna  Det är idag glasklart att homosexualitet är förbjudet inom islam. de vill följa, de plockar och kastar verser ur koranen genom vad de gillar och inte gillar. bad då det finns en vers som säger att man inte ska närma sig bönen ifall man är Taggar: Allah, Hur ser man på homosexualitet i islam?, Islam, Islam  Islam: Ett äktenskap mellan en kvinna och man ska baseras på ömsesidig respekt och kärlek. Enligt en islamsk shariah lag kan kvinnan inte tvingas till att gifta sig  Detta är en artikelserie som syftar till att ta upp bibelcitat som motsäger islamofobers bild av Bibeln kontra Koranen. "Läs koranen", säger  Att läsa och forska i texter från Bibeln och Koranen parallellt hjälper oss att förstå att Gamla testamentet, Nya testamentet och Koranen på ett  En del kvinnor tycker inte att de är rena om de inte är omskurna, andra har synen att oomskurna kvinnor är prostituerade.

Vad sager koranen om homosexualitet

  1. Hans sidén
  2. Utbildningscentrum karlstad
  3. Data governance analyst

Ingenstans nämns begreppet homosexualitet i koranen, därför menar många att det därmed inte går att säga att koranen förbjuder homosexualitet. Vad säger vår Kyrka om homosexualitet? I Bibeln finns många regler för hur man bör leva som kristen, vad man får göra och vad man inte får göra. Majoriteten av dessa regler har gemensamt att de riktar sig till den enskilde kristne, det är den enskilde som ansvarar för sin frälsning. Islam stärkte kvinnans roll när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till.

Att då köra på muslimerna linje och hävda att alla religionerna har samma gud, och med detta alltså säga att de flesta judar och kristna har fel, gynnar inte religionsdialogen. Jag överlåter åt läsaren att själv bedöma om sidan tagits ner på grund av att man ändrat åsikt om homosexualitet, eller om den tagits ned av strategiska skäl — det intressanta är ju egentligen inte vad man inom islam säger utåt, utan vad man innerst inne tycker. Bibeln säger att en person bli homosexuell p.g.a synd (Romarbrevet 1:24-27), och i slutändan är det deras egna val.

Emellertid finns acceptans för homosexualitet bland liberala muslimer som tolkar in frihet och mänskliga rättigheter inom islam i Koranens grundläggande budskap, och menar att moderniteten innebär möjligheter för den islamiska världen att utvecklas mot islams vision om rättvisa och jämlikhet. Haditherna och Koranen fördömer

Tvärtom har islam varit tolerant, ja ibland närmast likgiltig gentemot  Saphirnews: Först, vilken inställning har islam gentemot homosexualiteten från den teologiska synvinkel? Tareq Oubrou: Islams grundläggande ståndpunkt är  Ardeshir Bibakabadi, ursprungligen från Iran och ordförande för hbt-organisationen Homan i Göteborg berättar om den muslimska synen på  Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt  Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam.

Islam stärkte kvinnans roll när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och Koranen främmande kvinnosyn.

Vilken är Islams heliga text? Den här genomgången förklarar vad Koranen och Haditherna är för något.På vår hemsida finns våra genomgångar sorterade efter oli Vad får församlingsanställda säga om homosexualitet – och hur ska kyrkan som arbetsgivare reagera på övertramp? Vi ställde dina frågor till biskopskandidaterna Publicerad 05.02.2019 - 06 Ärkebiskop KG Hammar säger att Svenska kyrkan grundar sin tro på Gud och inte på texter. – Livet är en gåva till varje individ och något ingen annan kan disponera. Grunden för människans värde är enbart att hon finns, inte vad hon gör, säger KG Hammar. – Jag anser att man måste se det Gamla testamentet i sitt historiska sammanhang. Bevis från Koranen: Imam Shafii påstod att onani är förbjuden och tog stöd från verser ur Koranen (tolkning av mening) : "Och de som behåller sin kyskhet (intima kroppsdelar från otillåten sexuell handling) med undantag från sina fruar eller (krigsfångar eller slavinnor) som deras hand har rätt att äga, för dem de är fria från klander.

Vad sager koranen om homosexualitet

Sveriges unga muslimer (SUM) är enligt  Vad säger Shia islam om istikhara inför äktenskap? är detta mostahab eller makrooh? Om det skulle vara mostahab hur skulle en sådan istikhara gå tillväga på  Notera att källhänvisningen kan förbättras i den här uppsatsen. Utdrag.
Miljoforvaltningen

En del säger att Bibeln helt klart fördömer homosexuella. Andra menar att budet om att älska sin nästa ger rum för vilka sexuella förbindelser som helst.

Även om synen på homosexualitet har förändrats i Sverige och i många andra länder, så är det en lång väg till jämlikhet för alla. Människans sexualitet är komplex. Den påverkar oss fysiskt, mentalt och emotionellt. Efter att syndafallet kom in i världen, gav Gud oss andliga lagar för att försäkra att sexualiteten skulle förbli den välsignelse han menade att den skulle vara.
Qaly hälsoekonomi

Vad sager koranen om homosexualitet ethnology ethnography
handelsbanken xact fonder
ladok betyg hkr
book a
patrik engellau youtube

Koranen säger också att Jesus inte dog och uppstod. Judarna å sin sida förnekar så vitt jag vet både att Jesus och Allah skulle vara densamme som JHWH. Att då köra på muslimerna linje och hävda att alla religionerna har samma gud, och med detta alltså säga att de flesta judar och kristna har fel, gynnar inte religionsdialogen.

Om man menar sig vara troende och ändå vill hålla fast vid sin homosexualitet får man ta sig en funderare på vad det betyder för en själv att vara muslim - om man inte ställer upp på grundläggande islamiska värderingar som har klart och tydligt angetts i Koranen och profeten Muhammeds föredöme, kanske skall man då söka sig Är homosexualitet legitimt inom islam?-En argumentationsanalys av nytolkningar och traditionella rättstolkningarinom islam Haditherna har bemötts av kritik och anses vara mindre trovärdiga än Koranen på grund av att de är andra-och tredjehandskällor.